Huishealing, gebiedsreading

Waarom woon je waar je woont?

Je huis, woonplaats en het gebied waar je woont hebben een specifieke energie, die je niet voor niets aan hebt getrokken. Onbewust leer je er iets, haal je er iets op dat nodig is voor je ontwikkeling. Zo dragen sommige gebieden bijvoorbeeld thema’s die te maken hebben met macht/geld/kracht versus onmacht/tekorten. Of traditionele, onvrije denkwijzen en patronen versus ruimdenkendheid/vernieuwing. Als jouw Divine essentie een krachtige leidende kwaliteit heeft geef je dat terug aan het gebied. Maar ook streven, ambitie, dominantie, arrogantie of slachtofferschap als deelaspecten van je kleine zelf versterken dezelfde thema’s van het gebied in negatieve zin. Zo trekt een gebied overeenkomstige mensen en krachten aan. Weet je wat die zijn en weet je ook wat jouw zwakke eigenschappen en de kwaliteiten van je hogere essentie zijn, dan kun je er je voordeel mee doen zolang je daar woont. Immers nergens anders kom je die thema’s zo tegen als in dat gebied. Heb je dat duidelijk dan kan je juist je hoogste licht en volledig potentieel daar naar voren halen, in plaats van dat je versterkt wordt in je kleine zelf.

Onderstaande plaatsen en gebieden geven je een voorbeeld. De teksten en readingen zijn gemaakt door Joke ElZiam Nootebos en mogen alleen met de volgende bronvermelding worden overgenomen: Joke ElZiam Nootebos www.elohim-centre.org tel +31 (0)597 541539

Huishealing en gebiedsreading

Soms is er van alles aan de hand qua sfeer in huis. Geesten, (aard)straling, sferen, wateraders niet altijd is het duidelijk wat er zit. Ook heeft het gebied waar je woont en haar geschiedenis vaak een effect op de sfeer in huis, op aardstralennetwerk en in jezelf. In het Elohim Centre is men hierin gespecialiseerd en kun je een reading ontvangen over de energie van jouw woning en het gebied waar je woont. Dit kan ook op afstand, net als healing op je huis en de negatieve belasting zoals aardstralen, wateraders, entiteiten.

Klik hier voor meer informatie

Heb jij last van negatieve energie in huis of op je werk? Ben je snel overprikkeld, moe, heb je weinig concentratie of loop je snel leeg? Grote kans dat je huis beïnvloed wordt door negatieve energie en straling. Aardstralen, leylijnen, entiteiten en de energie van je omgeving hebben een veel grotere invloed op je dan je denkt. Bij het Elohim Centre zijn we hierin gespecialiseerd. De hoog dimensionale producten die elohim-edelstenen.nl aanbiedt voor lichtkracht en trillingsverhoging beschermen je huis, lichaam en aura en versterken het licht in jou. Positieve energie, meer lichtkracht en een betere stemming met minder conflicten of ziekte ontstaan. Last hebben van negatieve straling of astrale beïnvloeding neemt af door het belichamen van meer lichtkracht en een hogere omgevingstrilling. Je stemming, gedrag, gedachten, concentratie, creativiteit en spirituele ontwikkeling nemen toe door het gebruiken van multidimensionale Elohim producten. Ze zijn ook geschikt voor in de eigen praktijk of om voor meer Moeder Aarde & natuur verbindingen in je tuin.

Bekijk hier de producten voor lichtkracht en trillingsverhoging.

Tijdens de workshop ‘hoe wordt je huis een krachtplaats en je aura een lichtvortex?’ leer je hoe je uit je hoofd kunt komen en kunt werken met de subtiele zielsgevoeligheid van je buik en lichaam. Je leert aardstralen, positieve zowel als negatieve energie, voelen, herkennen en lokaliseren met je lichaam. Ook leer je de energie waar nodig te ontstoren en met de wichelroede werken. Je leert ook over de energie van gebieden en waarom je woont waar je woont.

Tijdens deze workshop leer je over aardstralen, waterlopen, entiteitpoorten, electrosmog, sferenbelasting, kosmische straling, diepe aarde belasting en meer. Joke activeert tijdens deze sjamanen-aardehealer cursus samen met de Bovenwereld je oorspronkelijke Natuureenheid. Je ontwikkelt meer buikgevoel en kunt zorgen voor een fijne woonomgeving!

Klik hier voor meer informatie

Spirituele plekken in Nederland

Midden Limburg

Midden Limburg kent meerdere Marialijnen en vele kerken staan hierop. In de blueprint van Midden Limburg bevindt zich vrouwelijke energie,  prachtig Marialicht welke nog nauwelijks geleefd wordt in mens, natuur en maatschappij. Maar diegenen die zich op de oorspronkelijke energie van  Limburg kan afstemmen voelt het aloude oertrouwen in liefde, in het goede en schoonheid. Het is een prachtige zachte kwaliteit, welke ook enkele aardende mannelijke plekken in het Limburg landschap en in de mensheid nodig heeft als ankers voor dit mooie hoge en vrouwelijke gevoelslicht. Om het vrouwelijke niet te wiebelig, te kwetsbaar en wegvloeiend te laten worden zijn er naast de zachte en lieve mensen, mannen en vrouwen nodig die sterker aardend, serieus en gefocust zijn. Erger je daarbij niet aan hun minder flexibel en speels zijn maar zie deze beauty`s als ankers om de Mariakracht te kunnen leven. Omgekeerd als je serieus en wat zwaar op de hand bent kun je je ergeren aan lichtvoetigheid, gevoeligheid of de naïviteit van deze vrouwelijke energie, maar je kunt je ook openen voor het sprankelende en lichte hiervan. Het kan ook jouw systeem ten goede komen en open maken.

Tilburg

In de omgeving van Tilburg bestaat er ook de Maria-energie. Ze werkt daar vooral in eenheid met de natuur. De hele omgeving van Tilburg was vroeger een en al natuuraltaar. Het was een sacraal gebied. Nu zit de Maria-energie er grotendeels weggestopt onder de grond en in de gestolde mensenharten. Vrouwelijke zachtheid en liefde voor de natuurspirits en voor de ondergrondse en bovengrondse waterbronnen en waterlopen, voor heel de natuur, kan de harten weer openen voor de onvoorwaardelijke Maria Liefde. Zachte, liefdevolle eerbied en wijsheid voor de Liefde zelf alsmede voor de natuur ligt in de hogere bedoeling van mensen die in en rondom Tilburg wonen.

Noord Nederland

Noordholland, Friesland en Groningen zijn verbonden met de energie van Glastonbury. Het is een energie van Eenheidsbewustzijn welke de tere energie van de Heilige graal vormt. De zuivere, heldere, hoger bewuste energie die in deze provincies op de hogere levels voelbaar is, heeft directe en ongesluierde verbinding met ieders kosmische Bewustzijn, sterrenlevens en het gevoelsleven van Moeder Aarde.

Deze energie heeft een overwegend vrouwelijke kwaliteit, met in de kern de mannelijke pool. Sensitieve mensen ervaren in het noorden, meer dan de doorsnee burger, zeer krachtige en heel zuivere geestelijke zowel als gevoelige energie. Het creëert in het leven een heilige, veilige plek voor de ware zuivere mannelijke energie. (met in het centrum vrouwelijke energie).

De daden van de man, of van het mannelijke in de vrouw, koppelen in het noorden gemakkelijker aan het hart en aan hoger geestelijk bewustzijn en denken dan elders. Voor sommige mannen en de mannelijkheid van vrouwen, zal het nog niet direct om bewustzijn gaan maar koppelt het mentale bij hen makkelijker aan het hart en gedrag door te wonen of verblijven in het noorden. Gevoel en idee of denken versterken elkaar dan en werken niet los van elkaar. Van oudsher waren de Goden dichtbij.

Lemurische connecties met de Vrouwelijke Noordzee-Spirit en Scandinavië

Met name Friesland, het noordelijke deel van Groningen, Duitsland en het hele waddengebied onderhouden Lemurische (oorspronkelijke Go(e)dheid, Eenheid) connecties met de Vrouwelijke Noordzee-Spirit en Scandinavië, vooral wat betreft de liefdevolle eenheid tussen de verfijnde natuurkrachten, het land en de mensen. Mensen met Lemurische natuurresonanties in hun celherinnering die in het Noorden wonen, worden opener, subtiel aanvoelend en gevoeliger door de Krachten van het Noorden.

De energie van bepaalde landen of werelddelen

Nederland

Voor spirituele mensen en verlichte meesters blijkt heel Nederland een heerlijke plek om te wonen. Zeker wat de energie, de vrijheid en het bewustzijn betreft. Het Licht is er hoger dan in een gemiddeld ander land. Doordat Nederland voor een deel onder of vlakbij de zee ligt, is er veel vrouwelijke energie van meebewegen, hogere intuïtie en liefde. In andere landen is deze energie niet zo sterk voelbaar als in Nederland.

Deze vrouwelijke energie begint nu samen te werken met het mannelijke

Dit samenwerken van mannelijke houdingen en vrouwelijk gevoel geldt voor veel Nederlanders. In andere landen ontwikkelt dit samengaan zich vaak trager. Dat betekent dat de mannelijke individualiteit, onafhankelijkheid, meningen en  vrijheidsdrang zich niet meer verder zal verharden naar afgescheidenheid, maar het vrouwelijke, het Hart, zal gaan ondersteunen. Dan krijgt de vrouwelijke liefde, (hogere) intuïtie, verbondenheid, wij-gevoel, wij-zorgzaamheid en de flexibiliteit; bekrachtiging, bescherming, ondersteuning, bedding en richting vanuit het mannelijke.

Nederland heeft een sterke connectie met de maan en een Taak

De maan heeft in Nederland een grotere invloed op de bevolking. Ook in het oude Egypte werkte men veel met de maan-energie, evenals de oorspronkelijke zigeuners dit deden. De opdracht van het Nederlandse volk is verruimd bewustzijn, hart, vrijheid en vreugde naar andere landen te brengen.

Natuurlijk heeft elk land en elke provincie zo zijn eigen energie-essentie kwaliteiten, karmische geschiedenis en hoger doel. Je woont er nooit voor niets en zult verhuizen wanneer de trilling je niets meer te bieden heeft.

Duitsland

Generaliserend brengt Duitsland een meer mannelijke energie. Van alles heel praktisch eerst willen weten, een plek geven, grondig aanpakken, iets tot in de puntjes voor elkaar willen hebben, alvorens er sprake kan zijn van spiritueel open zijn, vertrouwen, overgave, deelname of aankoop. De volksaard en het familieleven zijn er traditioneel waar de Nederlander vrij en individualistisch, maar minder gegrond is. Een Nederlander voelt bij welke workshop hij wil zijn en ziet onderweg wel hoe het ook alweer precies zit met eten en overnachten. De inhoud van de workshop is vaak niet eens gelezen. Duitse mensen komen meestal pas naar een workshop als ze weten waar en in welk bed ze slapen, hoe ze moeten rijden, enz. Ook tijdens de workshop komen er eerst allerlei vragen over de inhoud van de workshop aan bod alvorens een  channeling kan beginnen. Maar als alle praktische vragen hen voldoende bevestigen en houvast geven, dan openen ze zich ook helemaal en vaak sneller dan Nederlanders!

Kortom “grundlichkeit” staat voorop en is een krachtig fundament zolang het niet onverzettelijk is, vasthoudt ten koste van vrijheid, aan geld, traditie of  familieverwachting. De Duitsers houden veel van de natuur en moeder aarde. Vele lichtwerkers zijn er dan ook aardehealers. Ook natuurgeneeswijzen, kruiden- en edelstenen, wichelroedelopers, runen en voorwerpen met Krachten zijn nooit helemaal weggeweest uit de Duitse cultuur. Denk Duitsland als buurland eens weg en voel eens hoe Nederlanders zullen  “dweilen” en “zweven”.  Nederlanders zullen dus blij mogen zijn met een aardend land als Duitsland naast hen. Omgekeerd brengt Nederland de Duitse mens meer vrijheid, ruimdenkendheid, onafhankelijkheid, eigen kracht, ontplooïngsmogelijkheden en beschikkingsrecht.

Ik besef dat dergelijke teksten veel te veel generaliseren en dat ieders huis, woonplaats en aard persoonlijk “gelezen” moeten worden.

België

Onze zuiderburen hebben ook iets meer aarding in het familie- en traditionele gebeuren dan Nederlanders.  Als Nederlanders zich in België vestigen kunnen ze zachter worden. Ze helpen elkaar gemakkelijker en worden in de regel iets vriendelijker en hartelijker. Het hogere doel van de Belgen voor de wereld is als voorbeeld te dienen van onvoorwaardelijke liefde voor elkaar. Echter nu zijn elkaar helpen en vriendelijkheid nog regelmatig gebaseerd op sociale opvoeding en verplichtingen. Daarom zijn de vrijheidsdrang van de Nederlander en het vrijere uiten, weer behulpzaam voor de Belgen en hun spirituele ontwikkeling.

Amerika

Amerika heeft als wereldtaak elk land ter wereld te helpen als zijn broeder- of zuster, alle landen te verbinden en als een goede vriend-vader te hoeden. Dat is wat anders dan beheersen en overheersen.  Het is een zeer moeilijke taak , welke een enorme bewustzijnsontwikkeling vraagt en ervaring met het omgaan met mensen en landen die nog volop dualistisch en egoïstisch denken. Alles wat we kunnen doen om individuele Amerikaanse vrienden te helpen met eenheidsdenken en besluiten, helpt de wereld.

Wil je een gebiedsreading, huishealing en meer weten over jezelf?

Dit gebeurt op de Elohim Krachtplaats, waar je live of telefonisch bij aanwezig kunt zijn. De reading duurt 15 tot 60 minuten afhankelijk van de situatie. Mail of bel voor meer info het Elohim Centre te Veelerveen (GR).

E: info@elohim-centre.org T: +31 (0)597 541539