Participeren

Verdieping door participeren

Een langere tijd op een krachtplaats verblijven brengt veel verdieping. En wat is er mooier om deze verdieping om te zetten naar praktische vaardigheden. Juist door te doen integreer je het bewustzijn dieper en dieper in je dagelijks leven en neem je het daadwerkelijk in bezit.

Naast een verblijf op de Elohim krachtplaats is het ook mogelijk te participeren in de woon-werkgemeenschap. Hiermee draag je naast je eigen ontwikkeling bij aan de nieuwe maatschappij, The Diamond New Earth. Je begeeft je in een bewuste, fijngevoelige omgeving van gelijkgestemden die vanuit hun ziel en Ware Zelf willen leven.

Je leert om aanwezig te zijn in het nu met hoofd en hart, je innerlijke saboteurs en in te korten denken te overstijgen en je vormt een onderdeel van de lichtfamilie waar we zo veel mogelijk leven vanuit liefde, bewustzijn, oordeelloosheid en wij-gevoel.

Participeren is dan ook niet zomaar een keus. Het is een roep van je Ziel om jouw bijdrage te leveren aan de Nieuwe Aarde.