Elohim Krachtplaats – Nederland

De Elohim Krachtplaats

Een stukje nieuwe Aarde

Op de Elohim Krachtplaats is reeds een stukje nieuwe Aarde voelbaar. Tussen het groen van de Helende Tuinen van de Krachtplaats is een haast sprookjesachtige engelen-elfensfeer te voelen. Alles straalt er! Als je er bent weet je dat het overal zo hoort te zijn en weer kan voelen. De natuur spreekt er door alle zintuigen. Op talloze manieren hoor en voel je de Spirits in je ziel, geest, hart en lichaam. Mensen functioneren er vanuit hart en ziel. Op de Elohim Krachtplaats is het niet raar om te communiceren met bomen, edelstenen, engelen, dieren en  planten. Gevoelige bezoekers en bewoners ontvangen er ‘boodschappen’  van Moeder Aarde en de Spirits voor hun levensweg en levensvragen.

Deze gewijde Elohim Krachtplaats (sacred site) van 5,5 hectare is bedoeld voor de wereldwijde bewustzijnsgroei en voor de bezoekers, zelfrealisatie-studenten en de Elohim woon-werkgemeenschap. De Elohim Krachtplaats met helende tuinen en woon-werk gemeenschap, versterkt de ontwikkeling naar multidimensionaal meesterschap, het ware zelf, wij-gevoel en de eenheid met de natuur. De Lichtkracht ervan draagt bij aan de wereldshift naar eenheid en vrede. De nieuwe samenleving is er dan ook duidelijk zichtbaar en voelbaar, net als de helende krachten.

De energie van de Krachtplaats is multidimensionaal en verbonden met sterrenstelsels, leylijnen en andere wereldkrachtplaatsen en mensen die resoneren op multidimensionale eenheid. Ze draagt alle kosmische stralen en het 13-voudig bewustzijn. Het helpt elk mens gezond, open en zonder spanning,  bewust en in overvloed, met elkaar te leven zonder de oude patronen van afgescheidenheid, schaarste, pijn en dualiteit. De geaarde aanwezige Lichtkracht van de Krachtplaats activeert de Ziel, geeft aarding en antwoord op vragen. Op de gewijde Elohim eenheidsgrond openen voelbaar nieuwe levensenergie en inspiratie, net als zachtheid in eenheid met kracht.

Ontmoetings-, healing-, natuur- en opleidingscentrum voor non-duale nieuwetijds bezoekers

De multidimensionale en internationale Elohim Krachtplaats en het spirituele centrum zijn een ontmoeting-, healing en opleidingscentrum voor nieuwetijds bezoekers, natuurmensen, therapeuten, leidinggevenden, zielerelaties, oprichters van nieuwetijds leefgemeenschappen en de kinderen van de wet van Een.

Lees meer op www.elohim-centre.org

Mensen zullen zich rondom een krachtplaats vestigen

Krachtplaatsen als de Elohim Krachtplaats, zullen in de toekomst de plekken van licht zijn waar mensen tezamen komen om zich op te laden of te leven  vanuit hun oorspronkelijke Ware Natuur en ziel. Ze ontvangen er healing en inzichten en zullen er samenwerken voor een nieuwe maatschappij van eenheid. Zij zullen in de energie van de krachtplaats gemakkelijker informatie en ideeën krijgen, doorgegeven vanuit de sferen, om elkaar, gezin, organisatie en de Aarde te helpen. In de nieuwetijds ashram op de Elohim Krachtplaats geven medewerkers, vrijwilligers en bewoners samen vorm aan de nieuwe multidimensionale samenleving.

Steeds meer mensen zullen zich in de komende jaren tot een bepaalde Krachtplaats aangetrokken voelen, en zich daar vestigen. Lees meer bij de pagina huishealing en gebiedsenergie.

Sekinah-Shakti energie

De Elohim Krachtplaats is uniek als wereldkrachtplaats omdat de kosmische elektriserende (Bewustzijn, Geestelijk) Krachten er samen vallen met de vrouwelijke, magnetische water-Liefdes Krachten. De oorspronkelijke (Sekinah, Shakti) zachtheid, liefde en zorgzaamheid voor al het leven, is op de Elohim Krachtplaats en in een straal van 75 km daar omheen, duidelijk voelbaar aanwezig. Deze universele Sekinah-Shakti liefdeskrachten en de hoger dimensionale Geest-Kennis-Scheppende en Co-creërende Krachten, die diep vanuit Aarde zowel als vanuit de kosmos multidimensionaal spiralen, activeren de diverse Krachttuinen, de woon-werk gemeenschap, de grote kring Elohim vrienden en de Nieuwe Aarde. Ze onderhouden de sacrale verbinding, het Gouden Tijd éénheidspunt, (0-punt) in de Elohim Krachtplaats en in het wereldwijde netwerk. Ze voeren het Elohim team, de natuurspirits en verblijvende bezoekers naar de belichaamde staat van Oneindig Bewustzijn en Liefde.

Ook in de Elohim workshops kun je leren hoe je je kunt openen voor je eigen hoger licht en hoe je dit in je dagelijkse werkelijkheid kunt vertalen en gronden. De Elohim zelfrealisatie bio tincturen dragen deze zelfde energie en kunnen je groei thuis bekrachtigen.

Bijzondere Krachten door ijzerhoudend Gaia water en hoeders

Op de Elohim Krachtplaats is er connectie met dezelfde vrouwelijke zachte energie als in Avalon en Glastonbury (Engeland). Hetzelfde heilzame rode ijzerhoudende bloed(water) van de Aarde-Goddess / Moeder Aarde stroomt ook in de Elohim omgeving en vijvers. Aartsengel Gabriël, de Divine Intelligentie van de Krachtplaats en het Elohim Bewustzijn zijn de hoeders van de Krachtplaats die bedoeld is voor individuele en planetaire verlichting.

Inwijdingsgraden en poorten

Vanaf de weg en parkeerplaats loop je door verschillende onzichtbare energetische poorten. Je wandelt door steeds hogere dimensies (van jezelf). Bij de parkeerplaats voel je nog de energie van het dorp en massabewustzijn. Bij de toegangspoort van de minicamping en helende tuinen, waar ook de spirituele winkel gelegen is, wordt de kracht van het licht voelbaar sterker en gaan de subtiele lagen van je lichaam, stemming, ziel en aura reageren en zich openen. In en onder de ruimte waar de Elohim workshops gegeven worden bevindt zich het centrum van de Krachtplaats. Zodra je, verder op het terrein, in de Helende Tuinen start met je wandeling openen direct de eerste sferen van je ziel en voel je de verlichte en magische energieën sterker!

Naarmate je verder loopt bouwen die energieën zich op

Bij het keelchakra en het Lemurisch bos kom je door een volgende energieovergang. Deze energie helpt je in de stille toegewijde tempel van je Hart en zachtheid te komen. Hier vind je geluk, rust en vrede in jezelf. In de maanden na je bezoek kun je merken dat er een proces op gang gekomen is waarbij je dit geluk minder zoekt in de ander(en) en de buitenwereld maar meer in jezelf. Hierdoor zal er ook minder teleurstelling ontstaan.

De volgende energetische poort in de helende tuinen is die bij het voorhoofd- en kruinchakra. Deze poort helpt je jezelf niet meer als middelpunt van alles te ervaren. Het helpt bij het ervaren van jezelf als deel van het Geheel.  Je ontwikkelt een “wij-gevoel”, een gevoel dat je één met alles bent en niet langer alleen.  Dat je verbonden bent met al de mensen om je heen. Identificatie met negatieve gedachten en gevoelens lossen op of blijven minder lang hangen, net als het te resultaat gebonden leven. Je ervaart meer je ware Zelf.

Tijdsportalen naar andere dimensies

Op kosmische vortexen (krachtplaatsen) zoals bij het Elohim Centre, ontstaan er tijdsportalen (timeportals) naar andere dimensies, tijdsperiodes en sferen. Verleden levens en geschiedenis worden er niet meer linair maar holografisch ervaren waardoor er enorme healing op de geschiedenis van jezelf en de mensheid kan ontstaan. Als de vortex het hoogste en diepste punt heeft bereikt, dat van de 13 dimensies, kun je gouden liefdesenergie, zelfrealisatie en geluk als van het Hof van Eden ervaren. Dit noemen we de paradijsmatrix, die de wereld naar vrede en Eenheid brengt.

Als tijdens Elohim workshops deze 13 dimensionale energie zich in je opent is dat een fantastische ervaring. Het heelt tevens alle zwaarte van je voorouders in jouw DNA, lichaam, denken, gevoelens, houdingen, meningen en gedrag. Dat is andere koek dan één voor één, een leven of eerdere gebeurtenis healen!  In deze Gouden Liefdesenergie heelt elke pijn die voortkomt uit dualiteit of afgescheidenheid, vanuit welke tijdperiode dan ook, in één keer en op subtiele wijze. Je voelt je daarna enorm veel prettiger en lichter en je leven verandert in positieve zin! Net als jij kan ook de Aarde tijdens momenten van collectieve healing (vaak tijdens workshops) veel geschiedenis-pijn loslaten.

Krachtplaatsen die resoneren op 13 dimensionale Eenheid zullen de eerste plekken in de wereld zijn waar de hogere Lichtsferen tot waarneembare realiteit worden. Er zijn bezoekers die bij het Elohim Centre verschijningen van engelen, elfen, trollen en andere natuurspirits waar kunnen nemen. Ook lichtbollen, Hollow Earth-bewoners of geometrische vormen verschijnen er soms. Ook op foto’s.

Wil je weten hoe de Elohim Krachtplaats ontstaan is? Klik hier om meer te lezen

Ervaringen van bezoekers

“Ik wou nog even bedanken voor het prachtige voorbije workshopweekend dat we op zo een prachtige plek zo een eenheidsbewustzijn konden ervaren. Het zindert nog altijd door mijn lichaam, ik geniet en tracht door te geven. Bedankt voor deze kans en de mooie helende tuinen. Misschien tot volgend jaar.”
Rosette Braeken

 

“Wat was het fantastisch om op zo’n hemelse plek te zijn! Mijn hart ging open, één en al liefde voor alle bloemen en planten. Een liefde die 10 maal terug kwam.. een hele bijzondere ervaring om zo’n diep contact te voelen met de natuur. Verschillende tuinen hebben mijn energie duidelijk aangeraakt, dat was heel goed voelbaar. Soms dwarrelend en licht om me heen, andere keren dwars door me heen. Ik hou van deze plek!  En wat een verbinding en herkenning op een diep niveau, met alle mooie mensen die ik daar heb mogen zien en spreken.

Evi

 

“Het was heerlijk vertoeven op de Elohim Krachtplaats. Ik ben niet alleen tot rust gekomen maar heb er ook prachtige ervaringen gehad. Ik werd me bewust van iets dat veel groter is dan hoe ik doorgaans leef. Door enkele weken langer te blijven dan ik me voorgenomen had, voel ik me nu veel meer verbonden met alles, inclusief  mezelf. De pijn en vermoeidheid van mijn ziel werden tijdens mijn verblijf zichtbaarder. Ze  vertelden me dat de tijd nu rijp is mijn oude wijze van functioneren los te laten om me te gaan wijden aan waarvoor ik naar de aarde kwam. Ik wil mijn diepste verlangen volgen en mijn authentieke Zelf leven. Het niet weer in de steek laten. Ik kom zeker terug om workshops te volgen die me kunnen helpen hierbij. Dank jullie allemaal voor de prachtige zegeningen die ik van jullie heb mogen ontvangen! Jullie zijn een geweldig team.”
E v.d. Z

Openingstijden

Openingstijden spirituele winkel, helende zelfrealisatie tuinen en healingspraktijk:
Dinsdag t/m zondag, 10.30-12.15 uur en 13.15-17.00  uur.

Het Elohim centrum is vanaf half december tot begin januari gesloten. Net als tijdens Koningsdag, de Pinkster- en Paasdagen en hemelvaartsdag.

Klik hier voor een overzicht van openingstijden, entree prijs en routebeschrijving