Mount Fuji – Japan

Krachtplaats Mount Fuji

Het zevende chakra, de kruinchakra, is Fujisan (Mt.Fujiyama). De reden hiervan is zeer bijzonder. De energie van Japan vormt een brug tussen het Oosten en het Westen. Zoals jullie weten hebben de filosofieën van het Oosten en het Westen nooit met elkaar geharmonieerd. Het Westen was gericht op het intellect en ontkende de geest. Het Oosten was veel meer geïnteresseerd in de geest en niet in het intellect. Zij zijn nooit in staat geweest om enigszins met elkaar in balans te komen of te integreren.

Welnu, hoe zullen de Oost en West energieën van de planeet zich met elkaar vermengen? Dit zal plaatsvinden door middel van een cultuur met een sterke Oosterse fundering van spiritualiteit. Deze cultuur zal zich tevens heel prettig en opgewonden voelen bij het gebruik van het intellect. Deze cultuur zal bereid moeten zijn de energieën van het Oosten en Westen te integreren. Wanneer je hier over nadenkt, welke andere cultuur zou dit kunnen doen dan Japan? Japan is de poort tussen het Oosten en het Westen. Hier zal, door middel van de symbolische kruinchakra, de finale integratie van tegenovergestelde energieën op onze planeet plaatsvinden. Om nog wat duidelijker te zijn, wij bedoelen de laatste integratie tussen geest en materie. En dus, het energiecentrum binnen Japan dat dient als het focuspunt is Futison.

De Mt Fuji is de ankeringsplaats voor de gele Galactische Straal, die opent naar het rijk van Shamballa en de Lichtmeesters en die zich bevindt op de 7de dimensie. Er is een connectie met Orion, de Zon, de goudtopaas, de zonnevlecht en de vuurdraak. Als we het bewustzijnsniveau van de gele Galactische Straal kunnen belichamen/vasthouden, dan zitten we op het niveau van de cherubijnen (engelen). We krijgen contact met onze Monadische zielegroep. We leven niet meer vanuit ons persoonlijk zelf alleen, zelfs niet meer alleen vanuit onze ziel, maar zijn bezig onze Goddelijke Vonk, de Monade te worden. Onze menselijke wil, gaat over in de Goddelijke Wil. We worden zuiverder, zijn de onschuld (maar niet naïef) ons innerlijk kind wordt tot een verlicht, volledig open innerlijk kind.

Meer over deze gele Galactische Straal, deel van alle 12 Stralen, in de workshop Kosmisch Vuur van Joke Elziam Nootebos