Mount Sinaï – Egypte

Krachtplaats Mount Sinai

De basis-chakra (stuitchakra) van je lichaam, heeft een correlatie met het gebied in onze wereld dat we de Berg Sinaï noemen. Opnieuw, deze specifieke gebieden veranderen door de tijd op onze planeet. Deze echter is tamelijk consistent. De basis-chakra is al sinds het begin van de mensheid in het Midden-Oosten gesitueerd. Gedurende die tijd, vanaf het begin van de mensheid, is het in het Midden-Oosten van plaats verschoven, maar niet zoveel. Vanaf deze plek komt de basisenergie van onze planeet. De eigenschap van de wortelchakra staat in verband met overleven en dit is in de nabijheid van het gebied in de wereld waar de geboorte van de beschaving plaatsvond. In een niet-geïntegreerde samenleving zoals die van ons, is het meestal normaal dat de basis-chakra van de planeet een gebied is met veel angst.

Het is ook een gebied dat vaak veel conflicten heeft. En natuurlijk kent dat gebied op onze planeet veel conflicten, letterlijk, sinds het begin van de mensheid. Wanneer de energie van conflict in het Midden-Oosten oplost, zal dat het einde betekenen van de conflicten op onze planeet.

Aan de voet van het Sinaï-gebergte ligt al 1500 jaar het St. Katharinaklooster, het oudste doorlopend bewoonde klooster ter wereld. Het klooster is gesticht in de 6de eeuw, op de plaats waar Mozes met het brandende braambosje geconfronteerd werd.

Of dit inderdaad precies de juiste plaats is valt te bezien.

Het Joodse volk heeft de route die het volgde, op de vlucht voor de Egyptenaren, niet vastgelegd. Er zijn ook andere plaatsen aan te wijzen waar Mozes de stenen tafelen in ontvangst nam; zo voldoet de Gebel Serbal, die in de buurt staat, ook aan de bijbelse omschrijving. De pelgrims die in de loop van de 4de eeuw op zoek gingen naar heilige plaatsen maakten zich daar niet al te druk over en namen aan dat ze de juiste plaats gevonden hadden. Een klooster was er toen nog niet; kluizenaars vestigden zich hier en daar in de omgeving van het huidige klooster.

Ze kregen echter te maken met vijandige bergbewoners, dat bracht hen er toe om een verzoekschrift voor een echt klooster te richten tot de Byzantijnse keizer Justanius.

In eerste instantie stuurde de keizer een legertje uit Roemenië afkomstige huurlingen, in tweede instantie besloot de keizer tot de bouw van een fort en zo verrezen de torenhoge muren die het klooster nu omgeven.

De resten van de heilige Katharina van Alexandrië, die daar een marteldood was gestorven, werden volgens de overleveringen op de nabij gelegen Katharinaberg gevonden, daar door engelen heengebracht.

Sindsdien wordt het oorspronkelijk aan Maria gewijde klooster “Katharinaklooster” genoemd.

Bij een aardbeving in de 14de eeuw ontstond er schade en aan het begin van de 19de eeuw waren de muren tamelijk vervallen, maar tijdens diens veldtocht in Egypte heeft Napoleon zijn maarschalk Kléber opdracht gegeven ze weer te laten herstellen.

Via paden die al eeuwen lang door lokale bedoeïenen en monniken worden gebruikt wordt de top van Mount Sinaï (Mozesberg) op 2285 meter bereikt.

Volgens het Oude Testament ontving Mozes op de top van Mount Sinaï van God de Stenen Tafelen met de Tien Geboden. Boven op de top staat de kapel van de heilige drie-éénheid.

Deze in 1934 gebouwde kapel staat op de plek waar de originele kapel uit 363 heeft gestaan. De grillige pieken van het gebergte kleuren paars naar dieprood; een spectaculair gezicht