The Giza Plateau – Egypte

Giza plateau krachtplaats

De Grote Piramide is bijzonder vanwege de afmetingen waardoor er kosmische energie in aanwezig is. Deze piramide is een geometrisch model dat afgeleid is van de aarde.

In 820 bezocht Al Mamum Egypte en de piramiden.

Uit geschriften uit die tijd bleek dat de grote piramide nog geheel intact was, dat hield in dat de zijden bedekt waren met wit gepolijst marmer. In die tijd dacht men dat de grote piramide massief was en dat er geen gangen of ruimten in zaten. Al Mamum verschafte zich toegang tot de piramide door te gaan hakken in de noordzijde van de piramide.

De gang naar boven was afgesloten door een granieten blok en hij moest daar omheen hakken.

Uit bovengenoemde feiten blijkt dat de piramide nog niet eerder was opengebroken (marmer nog intact en de gang afgesloten).

Al Mamum noteerde dat het enige wat hij aantrof in de koningskamer een lege granieten kist was. Er werden dus geen schatten, geen mummie en geen inscripties gevonden, wat natuurlijk bijzonder is gezien het feit dat de meeste piramiden grafheuvels zijn van overleden farao’s.

Aangezien er niets te halen viel verflauwde de belangstelling voor de grote piramide.

Het marmer van de piramide werd naar de aardbeving van 1301 gebruikt om Cairo weer op te bouwen. Pas rond 1860 kwam de piramide weer in belangstelling door het onderzoek van Smyth en Petrie.

De gegevens van dit onderzoek toonden aan dat de piramide nauwkeurig gebouwd is en dat de afmetingen, zoals gezegd, herleid kunnen worden op de aarde.

Enige gegevens van de Grote Piramide zijn:

 • De basis lente van de zijde is 230 meter
 • De oppervlakte is 53.000 m2 en dat is 10 keer de opp. van de Dam.
 • De hoogte is zonder top 140 meter en als er een top opgestaan zou hebben 146 meter.
 • De piramide is opgebouwd uit 200 steenlagen van 65 cm dik behalve de 35 ste laag die is 130 cm dik. Er zijn ongeveer 2,1 miljoen steenblokken gebruikt en het gewicht daarvan is 5300.000 ton en dat maakt de piramide tot het zwaarste bouwwerk ter wereld.
 • Een van de steenblokken heeft een lengte van 18 meter is 2 meter dik en weegt 70.000 kilo.
 • De afwijking van het grondvlak waarop de piramide gebouwd is 15 millimeter.
 • De eenheid waarmee de piramide is opgebouwd is de piramide inch welke bijna overeenkomt met de engelse inch.
 • De lengte van deze inch is 1:500.000.000 van de aarde fortrex (afstand van pool tot pool)
 • De cirkel die past om het grondoppervlak wordt de jaarcirkel genoemd en bedraagt 365.242 inch.
 • Een jaar kent 365 dagen maar dit is niet precies, eens in de vier jaar hebben we een schrikkeljaar en eens in de zoveel tijd hebben we en schrikkelseconde.
 • Zo komen we op een jaar uit dat in principe bestaat uit 365,242 dagen.
 • De hoogte van de piramide is 5.183 inch en dat is 1 miljardste deel aarde – zon.
 • Als je twee van deze piramiden neemt en ze tegen elkaar plaatst passen ze precies in een schaalmodel van de aarde.
 • Al deze feiten wijzen erop dat de Grote Piramide een bijzonder bouwwerk is welke met een speciale bedoeling hier op aarde is gezet.
 • Een van de redenen is de energie die uitgaat van de piramide.
 • Vanwege de vorm, de afmetingen en de ligging is de grote piramide een soort antenne die de kosmische energie ontvangt, bundelt en weer uitstraat.
 • Deze energie is harmonieus en zorgt voor een verhoogde trilling van de mens.

Tekst  is van Rene de Quastenit