Helende tuinen

De Elohim Zelfrealisatie tuinen, op de Elohim Krachtplaats, bevatten krachtige energiepunten die zelfrealisatie en spirituele ontwikkeling versterken. Ze activeren je volledig potentieel, hoger bewustzijn/hart, multidimensionaliteit en magische scheppingskrachten. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de helende Elohim bezoekerstuinen. Door middel van de links krijg je meer informatie over de desbetreffende tuin.

Van elke tuin is ook een tinctuur die je online kunt bestellen. De tinctuur draagt de energie van de tuin en ankert deze in jou en je omgeving. Bekijk de tincturen op elohim-edelstenen.nl.

Elohim Chakra tuinen

Basischakra – Kundalini

Heb je weinig energie? Heb je moeite met regels of dominantie? Oerveiligheid en oervertrouwen ontstaan tot diep in je lichaam. Emoties toestaan, niet omhoog of in je mind gaan. Op je hoofd-Pad blijven. Aarding van je lichaam, volgende stappen, volledig potentieel en Vonk. Je Kracht angstloos aangaan.
Voor uitgebreide informatie over de basis chakra, klik hier.

Tweede chakra – Vreugde

Ben je jaloers? Kun je minder genieten en leven vanuit je buikgevoel? Relatiepijn, gemis, teleurstelling en karmische banden lossen op. Je vindt rust, liefde, heel zijn, niet strijden, vreugde, Merlin en magisch kind connectie. We hebben plezier en zin in het leven, kunnen genieten en blij zijn.
Voor uitgebreide informatie over de tweede chakra, klik hier.

Zonnevlechtchakra – Volledig potentieel

Wil je vanuit eenheid denken en doen? Ben je op zoek naar een manier om je niet meer te laten leiden door emoties? De helende tuin helpt je de angst om op te staan, je plek in te nemen en zichtbaar te worden, aan te gaan! Terugtrekken, overrulen, claimen of je angst voor beïnvloeding lossen op.
Voor uitgebreide informatie over de zonnevlecht chakra, klik hier.

Hartchakra – Dienstbaarheid

Oplossen kleine zelf hart in Universeel Hart. Hogere leiding ankeren in basis zonnevlecht. Transparant van hart blijven in  moeilijke situaties. Bijdragen aan samenleving. Aangeleerde liefde, mededogen en begrip integreren in Universeel Liefhebben.
Voor uitgebreide informatie over de hart chakra, klik hier.

Keelchakra – Over de regenboogbrug

Houd je controle over je spreken en uitingsvormen? Word je onzeker van gezag en autoriteiten? De keelchakra tuin helpt jou om om voor jezelf op te komen. Je zult je niet langer aanpassen uit angst voor sociale afwijzing. Je voelt je vrij om je emoties te uiten en je durft je vanuit veiligheid kwetsbaar op te stellen.
Voor uitgebreide informatie over de keel chakra, klik hier.

Voorhoofdchakra – Scheppingskracht

Wil je bevrijd worden van je ego? Wil je leven vanuit eenheid met de schepping? Als je wensen hebt om niet alleen te vertrouwen op de materiële wereld maar helderzien, ruimere inzichten, bovenzintuigelijk waarneming en verlicht denken wilt ontwikkelen. Om natuursprits en engelen beter te kunnen aanvoelen.
Voor uitgebreide informatie over de voorhoofd chakra, klik hier.

Kruinchakra – Genade, laatste inwijding

Wil je meer energie? Wil je je weer gepassioneerd kunnen voelen? We stralen en zijn Goddelijkheid in materie. Ons individuele ik is niet alleen een onderdeeltje van ons universele Ik geworden, het is het universele “ik”. Heel ons wezen, heel ons handelen is gericht op de hoogste intentie en inspiratie.
Voor uitgebreide informatie over de kruin chakra, klik hier.

Elohim Zelfrealisatie tuinen

Verlichte seksualiteit – Co-creatiekracht

Voel je een drang om bij te dragen aan de nieuwe mens en aarde, maar weet je niet hoe? Weet je dat je klaar bent voor een verlichte seksualiteit maar ontstaat die niet? Hij helpt je je samenwerking, dienstbaarheid en creatie kracht niet langer vanuit je schouders, hoofd of wilskracht te doen.
Voor uitgebreide informatie over verlichte sexualiteit, klik hier.

Grote Piramide & Ra inwijding

Merk je dat je ik-kern nog niet transparant en dienstbaar genoeg is aan jezelf? Je brandpunt verschuift van ik-identificatie naar je ware Zelf, verlichte vorm en Godrealisatie tot in alle chakra’s. Je zult je oorspronkelijke goedheid, zachtheid, vreugde en dienstbaarheid belichamen.
Voor uitgebreide informatie over de grote piramide, klik hier.

Merlin – Merlina

Geloof je in onmogelijkheden in plaats van mogelijkheden? Creëer je niet wat je wenst in het leven? Merlin en Merlina brengen speelsheid en blijheid. Ze activeren je magisch kind, Godengaven, meesterschap en creatiekracht. Je krijgt vertrouwen in alles kunnen creëren wat je nodig hebt.
Voor uitgebreide informatie over Merlin, klik hier.

Trollenbos – Vrijheid

Heb je vaak last van zware gedachtes en emoties? Maak je je teveel zorgen? Trollen kunnen je helpen! Ze eten je afvalenergie en maken je blij. Somberheid verdwijnt. Trollen energie is zuiverend en dat voel je! De energie van de Trollen transformeert je zorgen, onzekerheid, angst en kwetsbaarheid.
Voor uitgebreide informatie over het trollenbos, klik hier.

Kristallijnen zelf – Christusbewustzijn

Voel je je moe, ziek, alleen, niet geïnspireerd of murf? Mis je een levenstaak en je dynamisch, enthousiast wij-gevoel? Deze geometrische Christusbewustzijn-vorm op de Kristallijnen tuin, brengt je niet het vergoddelijken van het menselijke, maar de erkenning van het goddelijke binnen in je. Ook ontvang je hier de Stralende en zuivere kracht van je Kristallijnen Zelf.
Voor uitgebreide informatie over het Christus bewustzijn, klik hier.

Lemurische Engel, Bronliefde – Voorbij de ik-illusie

Waar moet je zijn, wat is bedoeld? Hulp bij het omgaan met je relatie of verdriet? Heen en weer geslingerd worden tussen je ikje en het Goddelijke Zelf dat angstloos, besluitvaardig en twijfelloze Liefde is.
Voor uitgebreide informatie over de Lemurische engelen, klik hier.

Tweelingstraal – Innerlijk heilig huwelijk

Word je heel diep geraakt door een tweelingziel? Houd je meer van de ander dan die van jou? Is het steeds duwen en trekken in een relatie en wil je dat niet langer? Je innerlijk Heilig Huwelijk voltooien houdt in dat je mannelijke en vrouwelijke houdingen één worden.
Voor uitgebreide informatie over tweelingstralen, klik hier.

Elfentuin – Innerlijk kind

Voel je je onveilig door je (kristallijnen) gevoeligheid, ook al merkt niemand dat? Wil je leven vanuit je buik, zachtheid en subtiliteit? Of meer leren aanvoelen en invoelen? Wil je minder werk- relatie- of financiële druk ervaren? Belichamen van je ware Natuur, zachtheid en onschuld, speels.
Voor uitgebreide informatie over de elfentuin, klik hier.

Voltooiing eenheidsbewustzijn – Eeuwig zelf

Heb je er genoeg van om in tekorten te denken? Schiet je door in te doelgericht te zijn of juist te veel afwachten? Wil je je vrij maken van de cyclus van wedergeboorte? Puur, integer, zuiver, open, naakt, onschuld, alles uitspreken, niets verzwijgen, godrealisatie, heel zijn, goedheid, overvloed, oerveiligheid.
Voor uitgebreide informatie over de voltooiing van eenheidsbewustzijn, klik hier.

Sekhmet, Hathor, Isis, Horus – Egyptische inwijdingsscholen

Heb je al een hele spirituele ontwikkeling achter de rug? Ben je bezig met zelfrealisatie , maar verdwijnt je licht (deels) als er relatie- of seksuele problemen spelen, bij boosheid, verdriet, financiële onzekerheid of als het niet lekker gaat met je gezin, werk of gezondheid?
Voor uitgebreide informatie over de Egyptische inwijdingsscholen, klik hier.

Krachtplaats

Pillar of light – Sekinah

Ben je “anders”, gevoeliger, intuïtiever en bewuster? Voel je je kwetsbaar of heb je (in de kindertijd) niet gesnapt waarom mensen doen zoals ze doen? Voel(de) je je onbegrepen? Mogelijk ben jij ook een multidimensionale Pillar of Light die naar de aarde gekomen is om de samenleving te helpen.
Voor uitgebreide informatie over Pillar of Light en Sekinah, klik hier.

Gouden Moeder Aarde

Wil je vanuit de wetten en integriteit van je ziel i.p.v., je opgevoede persoonlijkheid, op vrije (ongeremde) wijze omgaan met seksualiteit en relaties? Wil je niet dat je hart of seksualiteit zich sluiten door teleurstelling, verdriet, boosheid, overrulen, aangepastheid of het verleden?
Voor uitgebreide informatie over de gouden moeder aarde, klik hier.

4 Draken & Elementen

Op vier plekken in deze multidimensionale, helende tuinen van de Elohim Krachtplaats zijn zitjes geplaatst op de spiralende lichtvortexpunten die de Draken- en Elementenkrachten voelbaar in je activeren.
Op één Draken-Elementen-vortexpunt activeert je universele liefde en opent je hart verder. Je wordt door de Drakencodes innerlijk veiliger.
Voor uitgebreide informatie over de draken en elementen tuin, klik hier.

Open plek in het Lemurisch bos

Nodigt de open plek je uit? Op de sacrale open plek maak je pas op de plaats en voel je je ware Zelf, je heelheid, verlichting en vrede. Je voelt de Stilte in jezelf en in het hele bos. Mogelijk voel je zelfs je eeuwige Zelf. Hier kun je verdere inwijdingscodes ontvangen én afleggen – al wat je denkt dat je bent (als ikje).
Voor uitgebreide informatie over het lemurisch bos, klik hier.

Inwijdingsplek Al-Moeder – Gaia Christ

Wil je afstand en twijfel doorbreken tussen je Goddelijkheid, ziel en persoonlijkheid? Wil je de aarde, mens en natuur dienen? Wil je je hoogste Taak en Lichtwezen vanuit je lichaam en buikgevoel belichamen voorbij de ego-ik-illusie? Wil je je ego-ik identificaties doorzien en onthechten?
Voor uitgebreide informatie over de Inwijdingsplek Al-Moeder, klik hier.

Labyrint

Het midden, het hart en doel van het met 13-voudig bewustzijn en Liefde gevulde labyrint brengt je Thuis in je authentieke Zelf; het mooiste van jezelf. Doorzetters op het (levens) pad zullen niet (vele levens) blijven hangen in de vele gevoelens- en gedachten kronkelingen of oude familiepatronen, die zich afgezet hebben in het lichaam, de chakra’s en labyrint-gangen.
Voor uitgebreide informatie over het labyrint, klik hier.

Elohim Geometrische Vormen

Tetraëder – Inwijdingspad geometrische vormen

De geactiveerde Elohim Tetraëder Inwijdingsplek helpt je de volgende stap te maken en brengt balans tussen mannelijk en vrouwelijk, aards en kosmisch, ik en wij. Hij brengt je steeds meer bewustzijnsverruiming waardoor je innerlijk kind een meester krijgt en dualiteit en geschillen zich steeds sneller oplossen en minder gaan voordoen.
Voor uitgebreide informatie over de tetraëder, klik hier.

Kubus – Inwijdingspad geometrische vormen

Deze geactiveerde Elohim Kubus Inwijdingsplek brengt aarding, moed, daadkracht, orde, beheersing, bescherming en scheppend vermogen. Hij maakt je nederig en vrij van spirituele arrogantie. Natuurlijk helerschap en Sjamanisme ontluikt in je.
Voor uitgebreide informatie over de kubus, klik hier.

Octaëder – Inwijdingspad geometrische vormen

Deze geactiveerde Elohim Octaëder Inwijdingsplek activeert zelfreflectie, je reuk en organisch, intuïtief functioneren. Hij helpt je je mindcontrole los te laten en te leven vanuit je hart. Je leert je gedachten beheersen.
Voor uitgebreide informatie over de octaëder, klik hier.

Dodecaëder – Inwijdingspad geometrische vormen

Deze geactiveerde Elohim Dodecaëder Inwijdingsplek brengt je, samen met de geactiveerde Elohim Icosaëder Inwijdingsplek, in aanraking met je pad van zelfrealisatie, de Christuskracht en uiteindelijk ook Godrealisatie (Het op aarde brengen van je Goddelijke Vonk).
Voor uitgebreide informatie over de dodecaëder, klik hier.

Icosaëder – Inwijdingspad geometrische vormen

Deze geactiveerde Elohim Icosaëder Inwijdingsplek maakt van de mens, een Mens met universele (Sekinah) Liefde en Bewustzijn. Ze ankert de oorspronkelijke goedheid, kosmische Vreugde en onschuld in je.
Voor uitgebreide informatie over de icosaëder, klik hier.

Ster dodecaëder, Christusbewustzijn – Inwijdingspad geometrische vormen

Persoonlijk Christusbewustzijn betekent niet het vergoddelijken van het menselijke, maar de erkenning van het goddelijke binnen in je. Deze geactiveerde Elohim Christusbewustzijn Inwijdingsplek helpt je zichtbaar te worden en op te staan.
Voor uitgebreide informatie over de ster dodecaëder, klik hier.

Merkaba – Inwijdingspad geometrische vormen

Merkaba, 3D davidsster, Ster tetraëder Deze geactiveerde Elohim Merkaba Inwijdingsplek activeert het worden van je volledig multidimensionaal potentieel. Ze verenigt al je zieledelen zodanig dat ze zich durven ankeren in je lichaam en je al de ervaringen ervan kunt aangaan en kunt groeien naar eenheidsbewustzijn (het Christusgrid).
Voor uitgebreide informatie over de merkaba, klik hier.

Spirituele bomen- en geometrische vormen route

Op de Elohim Krachtplaats zijn diverse bomen te bewonderen en ervaren. Deze staan gemarkeerd op de plattegrond. Bij de bomen staan borden met uitgebreide informatie over de energetische kracht en spirituele werking van de boom. Van sommige bomen en kruiden worden tincturen gemaakt, op onze webshop kun je meer lezen over de fysieke werking en spirituele betekenis van kruiden. Ook staan bovengenoemde geometrische vormen gemarkeerd op de plattegrond. Bij de geometrische vormen staan ook bordjes met uitgebreide informatie over de diepgaande helende werking.

Plattegrond spirituele bomen en kruiden route